Selecteer een pagina

Gwen van Valkengoed

Organisatieadviseur en coach. Ontwikkelingsgericht- en Transformational Presence coaching.

Stilstaan bij wat er is en wat er in ontwikkeling is. Herijken, de balans opmaken en naar de toekomst kijken’

Individuele coaching

“Wij zijn als mensen geen probleem dat wacht op een oplossing, maar potentieel dat wacht op ontplooiing”.

Frederique Laloux

Teamontwikkeling

“Het enige constante in de wereld is de voortdurende verandering”.

Heraclites

Alle personal coaching trajecten zijn maatwerk trajecten. Een aantal voorbeelden van situaties waarbij personal coaching een uitkomst is:

Ik merk dat ik samen met mijn collega’s vastloop in herhaling van zetten. Ik wil dat patroon doorbreken. Welke ontwikkeling kan ik doormaken om dit proces in gang te zetten?

In jouw beoordelingen krijg je altijd feedback op hetzelfde gedrag. Je weet van jezelf dat je deze patronen al heel lang hebt. Ook in de privésfeer hoor je deze geluiden. Nu is de tijd gekomen om er iets aan te doen.

Ik ben succesvol in mijn werk. Iedereen is blij met wat ik doe. Alleen zelf voel ik het niet zo. Ik mis de bevrediging en merk dat het mij te veel energie kost.

Ik kom net terug uit een lange burn-out periode. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet weer in dezelfde valkuilen val?

Er verandert zoveel binnen het werk. Ik merk dat de manier van werken die ik gewend was niet meer succesvol is. Ik zoek opnieuw aansluiting, maar hoe? En wat vraagt dat van mij?

Individuele Coaching

Stilstaan bij wat er is en wat er in ontwikkeling is. Herijken, de balans opmaken en naar de toekomst kijken’

Dit zou iedereen af en toe moeten doen!” Dit krijg ik na afloop van een coaching traject vaak te horen.

De ruimte nemen om jouw gedachten, overtuigingen, keuzes en acties in balans te brengen en in harmonie met datgene wat voor jou het meest belangrijk is. Dat vraagt onderzoek, inventariseren en keuzes maken; behouden wat werkt en loslaten wat niet meer dienend is.

Een traject bij Zomercoaching geeft je de kans om zaken op te lossen en te helen door middel van aandacht geven aan alles wat er is en speelt rond jouw vraagstuk. De verschillende stukken van de puzzel in het licht zetten en elkaar weer laten ontmoeten en verbinden. Zodat je weer in contact bent met de kern en niet afgeleid wordt door de ruis. En bewust keuzes kunt maken in wat wel en niet constructief bijdraagt aan de voortgang die je zoekt. Een hernieuwd focus is het resultaat. Ruimte, energie en meer tijd is de opbrengst.

Zomercoaching ondersteunt dit proces door het bieden van een omgeving waarin jij dit onderzoek kunt doen. Door middel van heldere en duidelijke oefeningen en opdrachten. Met respect en mildheid voor hardnekkige patronen en valkuilen. En met het oog op jouw potentieel en mogelijkheden. Zonder de inhoud van je over te nemen.  Jouw zelfsturing ontstaat uit de inzichten die je opdoet en het antwoord op de vraag; ‘wat is nu je eerste stap’?

Loopbaancoaching en begeleiden van ‘ werk naar werk’:

Deze individuele trajecten hebben de volgende stap in jouw loopbaan als focus. Door een ontwikkelingsgerichte bril brengen we in kaart waar je vandaan komt en wat het vervolg is. Een vervolg die congruent is aan de ontwikkeling die je door gemaakt hebt. En afgestemd is op jouw waarden, drijfveren en kwaliteiten van vandaag en de nabije toekomst.

Teamontwikkeling

“Het enige constante in de wereld is de voortdurende verandering”

Je verhouden tot die voortdurende verandering vraagt op individueel niveau al het nodige van je. Op team niveau komt daar nog een dimensie bij. Zeker in onze huidige complexe wereld waar de oplossingen uit het verleden vaak niet meer lijken te passen bij de vraagstukken van vandaag.

“We hebben als team een ontwikkeling door te maken om met plezier en vitaliteit ons te verhouden tot de dynamiek waar we ons in bevinden”.  Deze wens vormt vaak de onderliggende kern van ons werk met teams.

Ontwikkelingsgerichte benadering

Bovenstaande vraagstelling kan niet worden beantwoord met een eenvoudig oplossing of een training. Maar vraagt volgens ons, gezien de complexiteit en onderlinge samenhang, om een aanpak die gericht is op ontwikkeling. Met deze aanpak werken we gestructureerd en doelgericht in samenwerking met de medewerkers om draagvlak en eigenaarschap voor de verandering te krijgen. Een ontwikkelingsgerichte benadering gaat uit van behouden wat werkt, loslaten wat niet werkt en toevoegen wat er nodig is om een ontwikkeling door te maken. De methodiek werkt gelaagd op zowel individueel-, team-, en organisatieniveau en de ontwikkeling wordt gesitueerd in haar context. Ontwikkeling op het ene niveau beïnvloedt zo een ontwikkeling op het andere niveau.

Samen met partners

Bij de ontwikkeling van grotere teams  en/of organisatieontwikkeling werk ik samen met partners.

Intervisie

Met plezier faciliteer ik intervisiebijeenkomsten van diverse teams en groepen. Op deze wijze leren en reflecteren draagt bij aan deskundigheidsbevordering en organisatieontwikkeling.

Begeleiding en coaching hoger management

“Leiderschap van de toekomst men noemt het adaptief leiderschap, co-creatief leiderschap of transformatief leiderschap: Wat vraagt het van jou?”

 

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Leiders aan de top van bedrijven moeten in toenemende mate anticiperen op nieuwe vraagstukken waarvan de antwoorden veelal niet voorhanden zijn. Organisaties die lineair denken en handelen lopen steeds vaker vast. Moderne organisaties zijn als complexe systemen: dynamisch op zoek naar het beste evenwicht. Ze vragen om wijs leiderschap, met een brede kijk op de wereld en met kennis van interactie tussen datgene wat zich voordoet, ontwikkelingen en ‘emergentie’ .

Het is niet altijd makkelijk om je leiderschap vanuit jezelf te vernieuwen. Zomercoaching begeleidt directeur/eigenaren en managementteams in vraagstukken rond organisatieontwikkeling en leiderschap. Afwisselend in de rol van adviseur, coach, klankbord en sparringpartner.

Maatwerk programma’s

Zomercoaching maakt maatwerk programma’s die gericht zijn op leiderschap bij veranderingen. Programma’s die gelaagd werken op zowel individueel-, team, en organisatieniveau. Gesitueerd in de context van de ontwikkeling. Vaak gaat het om veranderingen met veel onbekende variabelen waarin het samen ontdekken en ontwerpen van de toekomstige situatie centraal staat.

Zodat we onderstaande quote kunnen doorbreken.

“We keep collectively producing results nobody wants”

Otto Scharmer

 

‘Wanneer je leven en werk congruent is met datgene wat voor jou belangrijk is en de eisen die jouw omgeving stelt wordt alles makkelijker en soepeler. ‘Alan Seale

Testimonials

“Ik kan Gwen van harte aanbevelen als personal coach. Gwen is bij uitstek in staat om ruimte voor groei te faciliteren en voor je vast te houden, zodat je gericht kunt werken aan je gewenste ontwikkeling. Ze werkt vanuit ‘wat er zich aan dient’ in je gesprek met haar. Wat vraagt erom om nader verkend te worden? Samen je context verkennen, ophalen welke rol je vraagstuk van je vraagt”

Antoinette Bresson - de Jongh

HR business partner, Thebe

Gwen is an outstanding facilitator. I’ve experienced this during many assignments. Inspired by Alan Seal’s transformational presence she shows this subtle attitude when approaching clients. She knows how to guide a group in a structured and safe manner. I can recommend Gwen especially when a vulnerable process is needed in training or coaching context

Rudy Vandamme

Redefining Development

“Door de samenwerking met Gwen zijn we van ‘een idee’ tot een ‘mooi aanbod’ gekomen, met een goede balans tussen aanbod en eigen inbreng van de trainees. Gwen werkt doel- en ontwikkelingsgericht, heeft een groot arsenaal aan werkvormen, is prettig in de omgang en hield mij ook een spiegel voor. Ik ben erg tevreden over de opbrengst.”

Susanne Geerts van Puijenbroek

Adviseur Onderwijskwaliteit en Ontwikkeling, Stichting Xpect Primair

“Stilstaan bij wat er is en wat er in ontwikkeling is. Herijken, de balans opmaken en naar de toekomst kijken”