GWEN VAN VALKENGOED

Organisatieadviseur en coach. Ontwikkelingsgericht- en Transformational Presence coaching.

Helping you channel your full potential

“Today we see more and more companies proving that doing well financially can go together with doing well for the world”.

Koninklijke DSM N.V.

Intentie

Mijn intentie  met Zomercoaching is bijdragen aan organisaties en mensen die verbonden zijn met zichzelf, en de context waarin zij werken en leven. En het persoonlijk leiderschap hebben om hun potentieel en bezieling tot wasdom te brengen. Zodat deze organisaties vanuit verbondenheid, bezieling en waarden, toevoegen aan onze maatschappij en wereld.

Dat doe ik door het bieden en faciliteren van ruimte om te groeien, te ontdekken en te ontwikkelen. Een plek om te verbinden met potentieel en bezieling. En de ruimte waar je die ontwikkeling en transformatie kunt maken die nodig is om het potentieel tot wasdom te brengen. De omgeving waar het plezierig is om te exploreren en te experimenteren en waar je thuis kunt komen.

Bovenstaande intentie is de afgelopen 10 jaar leidend geweest voor mijn werk binnen Zomercoaching en staat nog steeds overeind. 

Achtergrond

Mijn achtergrond als organisatiepsycholoog geeft mij een stevige basis om met de ontwikkeling van mens en organisatie te werken. Op deze basis heeft het ontwikkelingsgericht werken, systemisch coachen en de Transformational Presence benadering het huis gebouwd waarmee en waaruit ik werk. Met dank aan Rudy Vandamme, Bert Hellinger instituut en Alan Seale voor hun opleiding, training en mentoring.

Ik werk met respect en liefde voor datgene wat in ontwikkeling is. Met het besef dat een gelaagde aanpak; op meerdere sporen werken en een systemische blik, nodig is voor een geïntegreerde ontwikkeling. En met aandacht voor het grotere geheel zodat het totaal congruent is met het welzijn en de eisen van de omgeving waar we mee werken. 

Met veel plezier werk ik binnen het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg.

Kwaliteit;

  • Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. En ik voldoe aan de voorwaarden om de titel Psycholoog NIP te voeren. Ik onderschrijf de beroepscode.
  • Om deskundigheid en integriteit te blijven borgen en ontwikkelen neem ik regelmatig deel aan scholing en intervisie.
  • Alan Seale en Rudy Vandamme zijn mijn mentoren.
  • Ik ben gecertificeerd voor Transformational Presence Coaching en Ontwikkelingsgericht begeleiden van teams.

Met veel plezier werk ik binnen het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg.

Welke ontwikkeling vraagt bij jou om ruimte?

Ik ga graag met je in gesprek, Gwen van Valkengoed-Zomer

T 06 10 60 26 21

gwen@zomercoaching.nl