Ga met ons op zoek naar de vraag achter de vraag, het verhaal achter de vraag!

Ga met ons op zoek naar de vraag achter de vraag, het verhaal achter de vraag!

Deze week verscheen de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)-verkenning: ‘Voor de Zekerheid’. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. Een lijvig rapport van ruim 300 pagina’s.

In deze tijd van veranderingen is de toekomst van werk iets waar veel onzekerheid over bestaat. Bij het in kaart brengen van de voortschrijdende flexibilisering van onze werkende samenleving en de gevolgen daarvan, signaleert de WRR dat de werkelijkheid van hoe wij werken niet meer in de pas loopt met de wijze waarop arbeid georganiseerd is.

Dat hadden wij ook al opgemerkt:

De conclusie van het WRR  komt overeen met de motivatie waarmee wij, 10 burgers uit Noord-Brabant, in het afgelopen jaar op vrijwillige basis een project opgezet hebben over werk en de gewenste toekomst van werk. Wij hebben de indruk dat onze wet- en regelgeving en de uitgangspunten waarop wij onze sociale voorzieningsstaat hebben gebouwd niet meer aansluiten bij de praktijk, die steeds flexibeler en competitiever wordt. Deze indruk wordt nu versterkt door het genoemde recente rapport van de WRR.

Wij zijn op zoek: “toekomst sociale agenda agenderen en samenwerkingsverbanden tussen burgers en overheid stimuleren”

Net als de WRR zijn ook wij op zoek naar wat er nodig is voor een goede toekomst van werk. De WRR adviseert de overheid en de sociale partners om de toekomst van ons sociale stelstel te agenderen. Burgers wordt aangeraden om hierover mee te denken en te praten, en hierbij wordt ook het opbouwen van samenwerkingsverbanden tussen overheid en burgers genoemd door de WRR als iets dat bevorderd zou moeten worden. Wij zijn het hiermee eens, en willen zelf ook graag meewerken aan de toekomst van ons sociale stelsel. Ook wij zijn benieuwd hoe de toekomst van werk eruitziet en wat de moderne organisatie van arbeid van ons vraagt.

Eerst de vraag achter de vraag; het verhaal achter de vraag achterhalen:

Om hier antwoorden op te kunnen formuleren denken wij dat het belangrijk is om eerst stil te staan bij de vraag achter de vraag, en vooral ook het verhaal achter de vraag. Als je het aan mensen gaat vragen, wat kunnen zij dan vertellen over wat zij meemaken in hun werk of hun zoektocht naar werk? En wat is er dan belangrijk? Welke onderwerpen spelen een rol? Waar moet de moderne organisatie van arbeid in elk geval rekening mee houden? Uit de verhalen die mensen vertellen over hun beleving van werk hopen wij inzichten te halen over wat er wil ontstaan rondom werk. Deze inzichten kunnen wens en werkelijkheid in het dagelijks leven van de Nederlander dichter bij elkaar brengen.

Verhalenvangers van Brabant:

Om de vraag achter de vraag; het verhaal achter het verhaal in beeld te kunnen krijgen, willen wij zoveel mogelijk verhalen verzamelen over ervaringen en belevingen van wat er gebeurt rondom werk in Nederland. Deze verhalen vormen een spiegel waar we met elkaar in kunnen kijken om te zien wat er beweegt rondom werk. Door deze verhalen te duiden, krijgen wij een beeld van wat er werkelijk leeft. Dit geeft  input voor eenieder die antwoorden zoekt op de vraag wat de toekomst te bieden heeft. Hierbij willen we zoveel mogelijk mensen en partijen bij elkaar brengen die betrokken zijn bij de organisatie van werk.

Verhalen verzamelen middels digitale vragenlijst:

Om het verzamelen van de benodigde schatkist aan verhalen in de praktijk mogelijk te maken, hebben we een digitale vragenlijst ontwikkeld waarin gevraagd wordt om een ervaring met werk op te schrijven. Vervolgens worden er duidingsvragen rond een aantal thema’s gevraagd. Het resultaat is tweeledig: een schatkist aan verhalen over wat er echt leeft bij mensen, èn de mogelijkheid om deze verhalen te kunnen analyseren en duiden. Zo krijgen we een algemeen beeld en kunnen we bij elk thema de onderliggende verhalen ophalen.

Meer informatie over dit blog? Neem contact met mij op!

 

T 06 10 60 26 21

gwen@zomercoaching.nl