BRENG HET GEHEEL WEER IN FOCUS EN HARMONIE

 

 

 

 

 

 

De uitdagingen voor leidinggevenden zijn net even anders dan voor een gemiddelde werknemer: denk aan het aansturen van een team, het begeleiden van medewerkers bij verandering binnen het bedrijf of bij persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of burn-out.

Juist voor leidinggevenden is het prettig om stil te staan bij de eigen stijl van leiding geven in de context en dynamiek van de organisatie. Ik ben coach, klankbord en adviseur die je helpt om ‘uit te zoomen’, datgene wat verborgen is zichtbaar te maken en vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. Hierdoor heb je beter zicht op je eigen stijl van leiding geven en het effect daarvan en kun je het beste uit jouw team of afdeling halen.

Om effectief te kunnen handelen is een goed inzicht in de dynamiek binnen een organisatie van groot belang. Met Zomercoaching richt het management van een bedrijf zich op het begrijpen van de wisselwerking tussen de organisatie, haar strategie en medewerkers en de context waarin de organisatie opereert. Het resultaat is niet alleen inzicht; Zomercoaching begeleidt organisaties in de vertaalslag van concept naar uitvoering.

Bij het werken met teams kijk ik  vanuit een systemische en ontwikkelingsgerichte bril . En ook  van de inzichten en instrumenten van Theory U maak ik dankbaar gebruik.

Wat is dan werken met teams vanuit een ontwikkelingsgerichte bril? Rudy Vandamme legt het op zijn eigen wijze uit:

https://www.youtube.com/watch?v=UmEIer6ZHrA&feature=em-subs_digest